Dit boek gaat niet over mijn vader
Nieuwe uitgaven
 • Badkamers voor pausen en prelaten
  De pausen en prelaten van de renaissance bleven in functie tot zij stierven. De introductie van een privébadkamer grenzend aan de slaapkamer bood pausen en prelaten de mogelijkheid om ongestoord en ongezien aan hun algehele gezondheid te werken of badtherapie te ondergaan ter bestrijding van een ziekte of chronische kwaal.
  €39.95
  Lees meer...
 • Tegendraads nadenken over Techniek
  In 'Tegendraads nadenken over Techniek' wordt kritischer naar de techniek gekeken dan over het algemeen gangbaar is. De over­ heersende gezindheid heeft veel weg van een technische heilsverwachting. Die overschatting van de techniek wordt dan vervolgens in problemen, dreigingen en soms zelfs rampen gelogenstraft. De auteur pleit voor een hoognodige verantwoordelijkheidsethiek voor de techniek. Dat biedt ruimte om de techniek in dienst van alles wat leeft te ontwikkelen.
  €19.50
  Lees meer...
 • Deel 3: Klein binnen Groot
  Hoe krijgen we ze weer aan de praat, die kolossale organisaties? Wie zich deze vraag stelt, zou eens te rade moeten gaan bij de krijgskunde. Daar zijn onder de meest extreme omstandigheden denkbaar, lessen geleerd die letterlijk van levensbelang waren en zijn.
  €4.95
  Lees meer...
 • Moresprudentie in de praktijk (ebook)
  In de praktijk van het sociaal werk doen zich dagelijks morele vraagstukken voor waarvoor pasklare antwoorden ontbreken. Professionals en organisaties zoeken samen naar manieren om tot verantwoorde en verantwoordbare morele oordelen te komen.
  € 0,-
  Lees meer...
 • Moresprudentie in de praktijk
  In de praktijk van het sociaal werk doen zich dagelijks morele vraagstukken voor waarvoor pasklare antwoorden ontbreken. Professionals en organisaties zoeken samen naar manieren om tot verantwoorde en verantwoordbare morele oordelen te komen.
  €17.50
  Lees meer...
 • Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk (ebook)
  Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan in het ambulant werken? Hoe ervaren sociale professionals het werken in een ambulante context? En in welke morele spanningsvelden komen ze daarbij terecht?
  € 0,-
  Lees meer...
 • Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk
  Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan in het ambulant werken? Hoe ervaren sociale professionals het werken in een ambulante context? En in welke morele spanningsvelden komen ze daarbij terecht?
  €13.00
  Lees meer...
 • Ethisch Actorschap
  Hoe ga ik als sociaal werker om met moreel beladen praktijksituaties? Kan ik trouw blijven aan mijn waarden in het werk? Waar sta ik eigenlijk voor?
  €13.00
  Lees meer...
 • Ethisch actorschap (ebook)
  Hoe ga ik als sociaal werker om met moreel beladen praktijksituaties? Kan ik trouw blijven aan mijn waarden in het werk? Waar sta ik eigenlijk voor?
  € 0,-
  Lees meer...
 • Planvorming ontrafeld
  Planvorming ontrafeld gaat over het maken van plannen en over dilemma’s die daarbij spelen. Het begint eenvoudig met een beschrijving van iemand die zijn keuken wil verbouwen en aan een ontwerper vraagt daarvoor een plan te maken. Daarna worden de beschreven situaties steeds ingewikkelder: een buurman die niet aan een plan wil meewerken terwijl zijn inbreng wel nodig is; buren die hun tuinen gemeenschappelijk willen inrichten, maar ook individuele wensen hebben; een gemeente die een verpauperd bedrijventerrein moet aanpakken; een regio die de haven wil uitbreiden waardoor maatschappelijke organisaties zich roeren, etc.
  €32.94
  Lees meer...
 • Digitale Dialoog
  Gemeenten zetten stappen bij het inzetten van sociale media. Ten opzichte van 2013 luisteren gemeenten in 2014 beter naar de berichten op sociale media. Vragen worden ook beter beantwoord. Gemeenten begrijpen steeds beter dat sociale media serieus genomen moeten worden en zien het belang ervan in.
  €34.95
  Lees meer...
 • Leaving Your Mark
  Simon Verduijn’s study describes a variety of individuals who try to leave their mark on the IJsselmeer area, the Netherlands. These individuals are regarded as policy entrepreneurs: people that strategically employ framing and networking strategies to advocate or oppose policy change by setting the public, policy and political agendas.
  €49.50
  Lees meer...
 • Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen?
  Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?
  €12.50
  Lees meer...
 • Shifting Gear
  Hoe bepalen economische en creatieve afwegingen de strategie van culturele en creatieve ondernemers? En hoe ontstaat strategie in deze organisaties? Johan Kolsteeg onderzocht de strategische praktijk en discoursen van tien Utrechtse creatieve non-profit en for-profit organisaties.
  €27.99
  Lees meer...
 • Religie & Samenleving - Jaargang 9 - Nummer 2
  Bekeringsverhalen. Zusters in islam. Strafrecht en godsdienstvrijheid.
  €10.00
  Lees meer...
Auteursblog  
Vier jaar later

Vier jaar later Op 10 oktober 2010 hield het land de Nederlandse Antillen op te bestaan. We zijn nu vier jaar verder. Hoe staan we er voor? Auteur Freek van Beetz geeft zijn beeld.
Lees meer...Lees meer...
De islam bestrijden in andere tijden

De islam bestrijden in andere tijden Wim van den Bosch schreef samen met René Grémaux de biografie van Jenny Merkus, onder de titel 'Mystica met kromzwaard'. Ook al was Jenny actief in een andere eeuw, toch ontdekt de auteur veel parallellen met de actualiteit, met name in de strijd tegen IS of Islamitische Staat.
Lees meer...Lees meer...
Nieuws
Eburon in Beijing
Via onze partner Inspirees was Uitgeverij Eburon dit jaar vertegenwoordigd op de Beijing International Book Fair.
Lees meer...Lees meer...
Van Aartsen blij met boek
Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, ontving een exemplaar van de biografie van Pieter Rink (1851-1941).
Lees meer...Lees meer...
Een bericht voor onze opdrachtgevers over onze dienstverlening voor titels van 10 jaar en ouder.
Lees meer...Lees meer...
Eburon
Wij zijn een dienstverlenende uitgeverij voor wetenschappelijke en hoogwaardig informatieve boeken. Eburon verzorgt uitgaven in opdracht van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, stichtingen en individuele onderzoekers.

Naast drukwerk en publicatie bieden wij ook redactie, vormgeving, ebook-conversie en andere uitgeefdiensten aan. Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees meer informatie

Vraag een offerte aan >
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw email adres in om om onze nieuwsbrief te ontvangen en klik vervolgens op 'Inschrijven'
Copyright © 2013 Eburon.nl.