Het nieuwe Turkije
Nieuwe uitgaven
 • Female Additional Manual (FAM, Nederlandse editie) - 2015
  De Female Additional Manual (FAM) is een aanvulling op de HCR-20 (of HKT-30) voor het inschatten van gewelddadig gedrag door vrouwen. Het doel van de FAM is om de praktijk een klinisch relevant en bruikbaar risicotaxatie-instrument te bieden dat concrete richtlijnen oplevert voor risicomanagement bij vrouwen.
  €24.99
  Lees meer...
 • Huurgeschillen ontleed
  “Huurgeschillen Ontleed” is het eerste en meest uitgebreide boek in Nederland in begrijpelijke taal over huur- en verhuurrecht. In dit boek wordt actuele jurisprudentie behandeld over de meest voorkomende problemen met betrekking tot gehuurde woon- en bedrijfsruimte.
  €69.95
  Lees meer...
 • Onwillige lezers
  Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet. Door gebrek aan oefening stagneert de leesontwikkeling. Dit is een wijdverbreid leesprobleem – in de leesliteratuur aangeduid als 'ageletterdheid' (in het Engels 'aliteracy'). In deze publicatie zoomen Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden in op de 'onwillige lezer'.
  €9.95
  Lees meer...
 • Builders and Planners
  Ruimtelijke ordening en infrastructuurplanning hebben veel met elkaar te maken. Toch zijn de relaties tussen beide plannerswerelden niet eerder beschreven. Het verhaal van samenwerking en conflict, van coalities en tegenstand tussen twee groepen deskundigen, die opereerden in de Nederlandse ruimte.
  €59.50
  Lees meer...
 • Het Brein van farao tot fMRI (paperback)
  Dit boek laat zien hoe de mens steeds op zoek is geweest naar de relatie tussen gedrag en hersenfuncties. Het voegt een rijk en verhelderend perspectief toe aan grote actuele vragen waarmee we ons geconfronteerd zien. Want hoe meer we begrijpen wat ons drijft en wat ons gedrag bepaalt, hoe meer we voor volkomen nieuwe vragen komen te staan. Vragen van technische, filosofische en ethische aard. Vragen die onvermijdelijk zullen leiden tot een nieuwe kijk op onszelf en ons functioneren in de samenleving.
  €29.95
  Lees meer...
 • Deel 5: Dorp in Bedrijf
  De samenleving is aan verandering onderhevig. Zij kantelt van een centraal georganiseerde naar een decentrale, van onderop gestuurde samenleving. Een transformatie naar een netwerksamenleving waarin waarden als ‘samenredzaamheid’, ‘coöperatie’ en ‘kringlopen sluiten’ centraal staan. Maar wat gebeurt er nu echt?
  €4.95
  Lees meer...
 • Antwoord geven op het leven zelf
  Wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? Job Smit formuleert doelstelling en karakteristieke werkwijze van geestelijk verzorgers vanuit een algemeen inzichtelijk, maatschappelijk perspectief. Geestelijke verzorging helpt en ondersteunt mensen om antwoord te geven op ‘het leven zelf’, waardoor ze hun levensweg kunnen vervolgen.
  €29.50
  Lees meer...
 • Nieuwste inzichten en best practices (ebook)
  Innovatief organiseren is steeds vaker een belangrijk en onderscheidend concurrentievoordeel. Maar hoe pak je innovatief organiseren aan? Hoe mobiliseer je de energie, het denkvermogen en het initiatief van alle medewerkers in de organisatie? En dat op een wijze die aantrekkelijk is voor alle stakeholders, dus voor aandeelhouders, management en medewerkers. En hoe zorg je ervoor dat het werkt op de korte termijn (presteren), maar ook op de lange termijn (leren)?
  €4.95
  Lees meer...
 • Het nieuwe Turkije
  Turkije is vrijwel dagelijks in het nieuws. Ingrijpende veranderingen trekken de aandacht en hebben ook invloed op de relatie met de Europese Unie. In de complexe en gepolariseerde Turkse samenleving hangt alles met alles samen, op een manier die op het eerste gezicht niet eenvoudig te doorgronden is.
  €19.90
  Lees meer...
 • The World’s Mine Oyster
  Veel hogescholen hebben de ambitie een internationale instelling te zijn. Hier kunnen zij verschillende motieven voor hebben, maar de belangrijkste is toch wel dat zij hun studenten willen helpen om volwaardige wereldburgers te zijn, met kennis van wat er in landen dichtbij en veraf gebeurt, en betrokken bij de vele uitdagingen waarvoor de wereld van vandaag zich gesteld ziet. Met internationale en interculturele competenties moeten zij goed kunnen functioneren op een internationale arbeidsmarkt.
  €34.75
  Lees meer...
 • Hoe maakbaar is de lezer?
  In 'Hoe maakbaar is de lezer?' wordt aandacht besteed aan de vele factoren die de leesontwikkeling van kinderen kunnen maken of breken. Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een aanpak op maat.
  €24.50
  Lees meer...
 • Pioneering Minds Worldwide: the Series
  Set of the following books: Pioneering Minds Worldwide, Beyond Frames, Creating Cultural Capital.
  €69.90
  Lees meer...
 • Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg (ebook)
  Wat is goed ouderschap in gezinnen waarin sprake is van ziekte en zorg? In dit boek worden opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over goed ouderschap, weergegeven. Er is aandacht voor trage vragen, waar ouders en kinderen die leven met ziekte en zorg, dagelijks mee te maken hebben.
  €7.50
  Lees meer...
 • Perspectieven op goed ouderschap bij ziekte en zorg
  Wat is goed ouderschap in gezinnen waarin sprake is van ziekte en zorg? In dit boek worden opvattingen van kinderen, ouders, beroepskrachten en overheden over goed ouderschap, weergegeven. Er is aandacht voor trage vragen, waar ouders en kinderen die leven met ziekte en zorg, dagelijks mee te maken hebben.
  €17.50
  Lees meer...
 • Religie & Samenleving - Jaargang 10 - Nummer 2
  Themanummer: Moslims in Nederland
  €10.00
  Lees meer...
 • Big Boys Big Egos and Strategic Intelligence (ebook)
  The authors describe how narcissism can have productive and destructive influences on organizational outcomes. Narcissism can also be measured with objective variables. Countervailing power of the Board of Directors is the key mechanism to control a CEO’s narcissism. Strategic intelligence enables the Board to organize this countervailing power.
  €15.00
  Lees meer...
 • Big Boys Big Egos and Strategic Intelligence
  The authors describe how narcissism can have productive and destructive influences on organizational outcomes. Narcissism can also be measured with objective variables. Countervailing power of the Board of Directors is the key mechanism to control a CEO’s narcissism. Strategic intelligence enables the Board to organize this countervailing power.
  €32.50
  Lees meer...
 • We moeten eens koffie drinken
  Een verzameling verhalen van ondernemers en wetenschappers. Zij delen hun kijk op een maatschappelijke ontwikkeling waar ze, of ze dat willen of niet, onderdeel van zijn. Daarnaast plaatsen zij de creatieve industrie in een breder perspectief. De auteurs nemen je mee in hun verwondering over de opkomst van het creatief ondernemerschap en de groeiende aandacht voor deze industrie.
  €32.50
  Lees meer...
 • Open Gemeenten
  'Open Gemeenten' is de vierde in een reeks bundels met de laatste inzichten en goede voorbeelden van sociale media, innovatie en vernieuwing, toegespitst op de (lokale) overheid . Deze sociale media-almanak voor overheden is samengesteld uit bijdragen van ambtenaren, bestuurders, sociale media-adviseurs, mensen uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Zo krijgen gemeenten vanuit verschillende invalshoeken advies en inspiratie.
  €34.95
  Lees meer...
 • Henk Saeijs, Stormloper in een delta (ebook)
  'Moeder Natuur is de beste ingenieur', deze uitspraak loopt als een rode draad door het leven van Henk Saeijs (Sangasanga-dalam, 1935). Als kind ontdekte hij de wonderen van het Indische oerwoud en overleefde vijf Jappenkampen waaronder de ‘Hel van Halmaheira’. Deze biografie toont een veelzijdige persoonlijkheid: van rubberplanter, docent, vader, milieuonderzoeker, waterbeheerder tot bijzonder hoogleraar waterkwaliteit en duurzaamheid. Als bioloog tussen de waterbouwkundigen legde hij de basis voor een omslag naar integraal waterbeheer.
  €12.50
  Lees meer...
 • Gedeelde ruimte
  Zorgverleners zijn gericht op het welzijn van patiënten. Zij werken daarbij 'evidence based' en zijn persoonlijk betrokken. Maar wat gebeurt er tijdens de patiëntencontacten eigenlijk met henzelf? Wat maakt dat zij zich vaak op een bevlogen manier kunnen inzetten voor anderen?
  €17.50
  Lees meer...
 • Het winstbegrip in de macro-economie
  Een helder overzicht van de verschillende definities en modellen rond het begrip 'winst': het effectieve-vraag-model, het rentevormingsmodel, het ISLM-model. Gaat in op het begrip 'winst' in The General Theory van Keynes, de prijstheorie, investeringstheorie, en de bedrijfseconomie.
  €39.99
  Lees meer...
 • Nachtmerries van de oorlog
  Herinneringen aan schokkende oorlogservaringen lijken soms onuitwisbaar. Zelfs nadat er vele jaren zijn verstreken, kunnen ze nog in de vorm van nachtmerries terugkeren.
  €39.99
  Lees meer...
Auteursblog  
Jenny Merkus op het Lange Voorhout

Jenny Merkus op het Lange Voorhout Auteur Wim van den Bosch is op het Lange Voorhout in Den Haag geïnterviewd over Jenny Merkus. Jenny woonde hier.
Lees meer...Lees meer...
Vrijwilligerszorg: onmisbaar voor het lokale bestel

Vrijwilligerszorg: onmisbaar voor het lokale bestel Auteur Eric van der Vet promoveerde op vrijwilligerszorg. In dit auteursblog pleit hij voor aansluiting vanuit het lokale bestel bij initiatieven 'van onderop' wanneer we de verzorgingsstaat herzien.
Lees meer...Lees meer...
Nieuws
Tomatenvezelpapier voor iedereen beschikbaar
Schut Papier lanceert na twee jaar ontwikkeling Valorise by Schut Papier, tomatenvezelpapier.
Lees meer...Lees meer...
Gratis verzending bij bestellingen vanaf € 20,-
Nieuw op onze website, gratis verzending binnen Nederland wanneer u voor minimaal €20,- aan boeken besteld.
Lees meer...Lees meer...
Eburon
Wij zijn een dienstverlenende uitgeverij voor wetenschappelijke en hoogwaardig informatieve boeken. Academische Uitgeverij Eburon verzorgt uitgaven in opdracht van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, stichtingen en individuele onderzoekers.

Naast drukwerk en publicatie bieden wij ook redactie, vormgeving, ebook-conversie en andere uitgeefdiensten aan. Lees hier meer informatie of bel voor vrijblijvend advies met onze uitgevers Maarten Fraanje en Natasja Oosterloo op 015-2131484.

Vertel ons over uw boek >
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw email adres in om om onze nieuwsbrief te ontvangen en klik vervolgens op 'Inschrijven'
Copyright © 2015 Eburon.nl.