RijnlandReeks2
Recently published
 • Digitale Dialoog
  Gemeenten zetten stappen bij het inzetten van sociale media. Ten opzichte van 2013 luisteren gemeenten in 2014 beter naar de berichten op sociale media. Vragen worden ook beter beantwoord. Gemeenten begrijpen steeds beter dat sociale media serieus genomen moeten worden en zien het belang ervan in.
  €34.95
  read more...
 • Leaving Your Mark
  Simon Verduijn’s study describes a variety of individuals who try to leave their mark on the IJsselmeer area, the Netherlands. These individuals are regarded as policy entrepreneurs: people that strategically employ framing and networking strategies to advocate or oppose policy change by setting the public, policy and political agendas.
  €49.50
  read more...
 • Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen?
  Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?
  €12.50
  read more...
 • Shifting Gear
  This research analyses strategic practice and discourse in cultural-creative organizations in the Dutch city of Utrecht, between 2010 and 2012. The main question of this research is how deliberations on culture, creativity and business structure strategic discourse and practice in cultural and creative organizations in the midst of current institutional change.
  €27.99
  read more...
 • Religie & Samenleving - Jaargang 9 - Nummer 2
  Bekeringsverhalen. Zusters in islam. Strafrecht en godsdienstvrijheid.
  €10.00
  read more...
 • Dit boek gaat niet over mijn vader
  Gean Ockels onderzocht welk effect het ‘dochter van een BN’er’ zijn nu precies op je leven heeft. Wat zijn de voor- en nadelen van een bekende achternaam? Om dat te achterhalen las ze psychologische studies en interviewde ze zeven ‘dochters van’. De vaders van deze zeven vrouwen hebben uiteenlopende beroepen: van politicus tot voetballer, van tatoeëerder tot acteur. Ook de ‘dochters van’ leiden uiteenlopende levens, maar ze hebben opvallend veel gemeen, zoals de strijd om uit de schaduw van hun vader te stappen. In 'Dit boek gaat niet over mijn vader' vertellen de zeven dochters en de auteur openhartig over hun ervaringen en gaat het nu eens een keer niet over hun vader.
  €10.00
  read more...
 • Nieuwe samenwerking tussen mensen en organisaties (ebook)
  ‘Nieuwe samenwerking tussen mensen en organisaties’ is deel 3 in de Innovatief Organiseren-reeks. In dit deel wordt er dieper ingegaan op de bronnen van menselijke energie en op de wijze waarop innovatieve organisaties mensen aan zich weten te verbinden, ook wel ‘engagement’ genoemd. Hoe kunnen organisaties daarnaast ‘intrapreneurship’ faciliteren zodat medewerkers de kansen hiervoor kunnen grijpen? Met concrete tips wordt vervolgens de implementatie van innovatief organiseren belicht, inclusief de rol van de afdeling HR op dit vlak. De praktijkvoorbeelden van innovatieve organisaties die dit succesvol toepassen maken de theorie nog concreter.
  €4.95
  read more...
 • Crowdfunding, de hype voorbij (ebook)
  Crowdfunding, dé alternatieve vorm van financieren, wordt gezien als de nieuwe heilige graal. Maar wat is er nu écht nieuw aan deze vorm van financiering en is het wel zo waardevol als iedereen roept? Of kun je er in sommige gevallen maar beter niet aan beginnen? Hoe ziet de toekomst van crowdfunding eruit? En als je besluit te crowdfunden, hoe haal je dan maximale waarde uit de campagne? Geld is namelijk niet altijd het meest waardevolle resultaat van een campagne.
  €7.50
  read more...
 • Nederlands Handboek voor Zwangerschapsafbreking
  Het 'Nederlands Handboek voor Zwangerschapsafbreking' is bedoeld als leerboek en handleiding voor artsen die zich willen bekwamen in de methodiek van abortus. Het verscheen eerder onder de titel 'Handboek voor Abortushulpverlening'. Deze vijfde editie is geheel herzien en bijgewerkt naar de laatste wetenschappelijke inzichten.
  €85.00
  read more...
 • Leiderschap en management in moderne organisaties (ebook)
  'Leiderschap en management in moderne organisaties' is deel 2 in de Innovatief Organiseren-reeks. In dit deel wordt op een vernieuwende manier gekeken naar de mogelijkheden en valkuilen van leiderschap aan de top, de rol en toegevoegde waarde van managers in innovatieve organisaties, het belang van gedeeld leiderschap en de kracht van dialoog. Daarbij wordt er aandacht gegeven aan zowel de organisatiekundige kant van leiderschap als aan persoonlijk leiderschap. Voorbeelden van innovatieve organisaties laten zien hoe dit alles kan uitwerken in de praktijk.
  €4.95
  read more...
 • Onmetelijke eenzaamheid
  Eenzaamheid is een onderwerp dat veel mensen raakt en het wordt daarom gezien als een maatschappelijk probleem: als een gemis aan relaties en aan kwaliteit in relaties. In het kader daarvan worden allerlei eenzaamheidsprogramma’s uitgevoerd. Maar bieden deze wel soelaas? En zo ja, hoe lang duurt dat dan?
  €19.95
  read more...
 • Etnische websites, behoeften en netwerken
  Etnische websites, behoeften en netwerken geeft inzicht in de behoeften en motieven van jongeren om etnische websites te bezoeken. Deze behoeften zijn onderzocht bij Hindostaanse, Marokkaanse en autochtone jongeren.
  €24.50
  read more...
 • Innovatieve besturingsmodellen voor organisaties (ebook)
  ‘Innovatieve besturingsmodellen voor organisaties’ is deel 1 in de Innovatief Organiseren-reeks en biedt een nieuwe kijk op de inrichting en besturing van organisaties. Bij innovatief organiseren ligt de nadruk op meer richting en ruimte geven aan medewerkers gecombineerd met een continue dialoog met alle stakeholders. In dit deel wordt een praktisch bruikbaar model uitgewerkt om ruimte voor zelfsturing en zelforganisatie te creëren.
  €4.95
  read more...
 • Stalking Risk Profile
  Bijna twee decennia na de invoering van de eerste anti-stalkingwetgeving wordt stalking (h)erkend als relatief veelvoorkomend gedrag met potentieel ernstige gevolgen voor alle betrokkenen. Het doel van de Stalking Risk Profile (SRP) is om clinici te helpen bij het beoordelen van stalkers door op een gestructureerde manier een inschatting te maken van het soort risico en de gradatie van het potentiële risico in een specifieke casus.
  €59.00
  read more...
 • Deel 2: Twee vormen van kapitalisme
  Even leek het of ‘het kapitalisme’ gewonnen had. Twee jaar na de val van de Berlijnse muur echter maakt Michel Albert duidelijk dat het zo simpel niet ligt. In 1991 verschijnt ‘Capitalisme contre Capitalisme’. In dit boek onderscheidt Albert twee modellen binnen het kapitalisme: het neo-Amerikaanse en het Rijnlandse model. Een model gebaseerd op individueel succes, tegenover een model gebaseerd op solidariteit. Albert vraagt zich af waarom het eerste model steeds meer terrein wint en waarschuwt voor de gevolgen die dat kan hebben voor de landen langs de Rijn.
  €4.95
  read more...
Auteursblog   Hot
Vier jaar later

Vier jaar later Op 10 oktober 2010 hield het land de Nederlandse Antillen op te bestaan. We zijn nu vier jaar verder. Hoe staan we er voor? Auteur Freek van Beetz geeft zijn beeld.
read more...read more...
De islam bestrijden in andere tijden

De islam bestrijden in andere tijden Wim van den Bosch schreef samen met René Grémaux de biografie van Jenny Merkus, onder de titel 'Mystica met kromzwaard'. Ook al was Jenny actief in een andere eeuw, toch ontdekt de auteur veel parallellen met de actualiteit, met name in de strijd tegen IS of Islamitische Staat.
read more...read more...
News
Eburon in Beijing
Via onze partner Inspirees was Uitgeverij Eburon dit jaar vertegenwoordigd op de Beijing International Book Fair.
read more...read more...
Van Aartsen blij met boek
Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, ontving een exemplaar van de biografie van Pieter Rink (1851-1941).
read more...read more...
Een bericht voor onze opdrachtgevers over onze dienstverlening voor titels van 10 jaar en ouder.
read more...read more...
Eburon
Newsletter
To get our newsletter please enter your email address in the box below and press 'Subscribe' button.
Copyright © 2013 Eburon.nl.