Het nieuwe Turkije
Recently published
 • Immer blijft de band
  Ter ere van het 175-jarig van van het Collegium Theologicum c.s. "Quisque Suis Viribus" verschijnt dit rijk geïllustreerde herdenkingsboek waarin haar geschiedenis wordt beschreven, met oog voor maatschappelijke, theologische en academische ontwikkelingen. Voor iedereen met belangstelling voor Quisque Suis Viribus, de Leidse theologie of het Leidse studentenleven door de eeuwen heen, alsmede diegenen die de immer blijvende band zo goed kennen.
  €29.50
  read more...
 • Maar als je erover nadenkt
  Praten over boeken is een waardevol onderdeel van het basisonderwijs. Een goed gesprek doet wonderen, ook in het lees- en literatuuronderwijs. Door over boeken te praten leren kinderen hun gedachten te ordenen en over te brengen. Gezamenlijk komen ze steeds een stapje verder bij het ontcijferen en ontsluiten van een boek.
  €29.95
  read more...
 • Traumaseksualiteit
  Traumaseksualiteit gaat over levens van mannen die als jongen seksueel misbruikt zijn. Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg. Als je echter vraagt wàt er dan zo erg is, dan weten weinigen daar iets zinnigs over te zeggen. Na het lezen van dit boek ben je expert in dit onderwerp. Je verwerft veel nieuwe inzichten en hebt de juiste woorden om details te benoemen.
  €34.95
  read more...
 • So You Think You Can’t Network
  If you think you can’t network, you are holding the right book. Each one of us is connected. This is what lies at the heart of networking. According to Lin McDevitt-Pugh, networking is more than going to local and industry meetups. It’s about how you engage with and leverage your existing contacts.
  €19.90
  read more...
 • Vakantiereisbestemmingen
  Kleine reisbureaus of grote touroperators: allemaal vragen ze steeds beter opgeleide werknemers. Samen met De vakantiereiziger vormt Vakantiereisbestemmingen een zeer complete onderwijsmodule over vakantiereizen die studenten en stagiaires uitstekend voorbereidt op de hoge eisen die de moderne reisbranche stelt.
  €60.00
  read more...
 • Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners
  In 'Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners' beschrijft Alie Weerman een innovatieve onderwijspraktijk binnen het sociaal werk. Het boek biedt daarnaast een existentiële beschrijving van herstel van verslaving en geeft een persoonlijk voorbeeld van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal werk.
  €39.95
  read more...
 • Nico Bloembergen
  Nicolaas Bloembergen is een Nederlands-Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar. Hij leverde een cruciale bijdrage aan één van de meeste vernieuwende technologieën van de moderne tijd: de laser. Voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de laser ontving hij in 1981, samen met Arthur Schawlow en Kai Siegbahn, de Nobelprijs voor natuurkunde. Deze biografie geeft een persoonlijk portret van een van de grootste Nederlandse natuurkundigen, gebaseerd op vele gesprekken met Nico Bloembergen zelf, zijn vrouw Deli Brink, familie, en collega’s in de wetenschap.
  €29.90
  read more...
 • Hoe God zichzelf overtrof
  In heldere en eenvoudige bewoordingen voert auteur Chaim van Unen de lezer langs verschillende welbekende verhalen uit de Tora, en onthult op zijn tocht verrassende gezichtspunten op Eva en de slang, Noach en de Zondvloed, de uitverkiezing van Abraham, en de uittocht uit Egypte. Met deze frisse gezichtspunten houdt Van Unen een pleidooi voor de blijvende ethische waarde van de Bijbel voor de moderne seculiere mens.
  €19.90
  read more...
 • The evolution of personality (ebook)
  For a long time Cronbach’s (1975) statement "Once we attend to interactions we enter a hall of mirrors that extends to infinity" has had a deterring effect on students of personality. In 'The evolution of personality' the author focusses on the classical issue of Person x Situation Interactions with Personality and tries to unravel at least four types of interaction appearing in the literature.
  €17.50
  read more...
 • The evolution of personality
  For a long time Cronbach’s (1975) statement "Once we attend to interactions we enter a hall of mirrors that extends to infinity" has had a deterring effect on students of personality. In 'The evolution of personality' the author focusses on the classical issue of Person x Situation Interactions with Personality and tries to unravel at least four types of interaction appearing in the literature.
  €35.00
  read more...
 • Denken over technologie, gezondheid en zorg (ebook)
  In dit boek wordt op exploratieve wijze het denken over de relatie tussen technologie, gezondheid en zorg verkend. Naast de visies van ‘grote’ denkers, geeft dit boek ook het woord aan studenten, docenten en leidinggevenden die dagelijks in het beroepsonderwijs te maken hebben met dilemma’s tussen mens en technologie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de toepassing van technologie vraagt om zorgvuldigheid. Immers het beïnvloedt de kwaliteit van leven.
  €9.95
  read more...
 • Denken over technologie, gezondheid en zorg
  In dit boek wordt op exploratieve wijze het denken over de relatie tussen technologie, gezondheid en zorg verkend. Naast de visies van ‘grote’ denkers, geeft dit boek ook het woord aan studenten, docenten en leidinggevenden die dagelijks in het beroepsonderwijs te maken hebben met dilemma’s tussen mens en technologie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de toepassing van technologie vraagt om zorgvuldigheid. Immers het beïnvloedt de kwaliteit van leven.
  €19.95
  read more...
 • En nu die scriptie nog
  De scriptie is vaak één van de moeilijkste onderdelen van je studie. Hoe pak je die klus aan? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe begin je? Deze praktische gids leidt je stap voor stap naar een mooi eindresultaat.
  €12.00
  read more...
 • Irrigation Revisited
  The present anthology focuses on the rehabilitation and creation of irrigation projects in Indonesia with Dutch assistance during the period 1965-2014. Apart from purely technical information, legal frameworks, policies and programs are treated, as well as systems regarding water management, settlement, training and education. Special attention is given to the problematic nature of the West Tarum Canal and to Indonesia’s unique tidal and non-tidal swamp development.
  €38.00
  read more...
 • Reizen langs de waterkant
  De Dwergstern broedt op stille zandstranden op onze Waddeneilanden en in de Zeeuwse Delta, met name de Hooge Platen in de monding van de Westerschelde. Veranderingen en verstoringen van de omgeving hebben grote invloed op het leven van de Dwergstern. Een toegankelijke en uitermate boeiende inleiding in het gedrag van de Dwergstern, interessant voor liefhebbers van vogels en natuur.
  €18.90
  read more...
 • The City at Eye Level (2016)
  The “plinths” of the city are the ground floors that negotiate between the inside and the outside, between the public and the private: this is the city at eye level. Plinths are extremely important for the urban experience, which in turn is an important driver for the urban economy. The plinths might cover only 10% of the building, but determine 90% of the experience. The book shows you how a good plinth “works” for a better street at eye level.
  €35.00
  read more...
 • ‘Een duizendkunstenaar in Den Bosch’
  Arnold van de Laar (1886-1974) werd door een vriend een "duizendkunstenaar" genoemd omdat hij vier disciplines beoefende: hij was kunstschilder, kopiist, restaurator en fotograaf. Ter gelegenheid van een overzichtstentoonstelling in Museum Slager in Den Bosch verschijnt deze biografie en catalogus van zijn werk. Het boek en de expositie bieden een indringende kijk in een kunstenaarsleven in de eerste helft van de twintigste eeuw.
  €19.90
  read more...
 • Onwillige lezers
  Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet. Door gebrek aan oefening stagneert de leesontwikkeling. Dit is een wijdverbreid leesprobleem – in de leesliteratuur aangeduid als 'ageletterdheid' (in het Engels 'aliteracy'). In deze publicatie zoomen Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden in op de 'onwillige lezer'.
  €9.95
  read more...
 • Builders and Planners
  Ruimtelijke ordening en infrastructuurplanning hebben veel met elkaar te maken. Toch zijn de relaties tussen beide plannerswerelden niet eerder beschreven. Het verhaal van samenwerking en conflict, van coalities en tegenstand tussen twee groepen deskundigen, die opereerden in de Nederlandse ruimte.
  €59.50
  read more...
 • Het Brein van farao tot fMRI (paperback)
  Dit boek laat zien hoe de mens steeds op zoek is geweest naar de relatie tussen gedrag en hersenfuncties. Het voegt een rijk en verhelderend perspectief toe aan grote actuele vragen waarmee we ons geconfronteerd zien. Want hoe meer we begrijpen wat ons drijft en wat ons gedrag bepaalt, hoe meer we voor volkomen nieuwe vragen komen te staan. Vragen van technische, filosofische en ethische aard. Vragen die onvermijdelijk zullen leiden tot een nieuwe kijk op onszelf en ons functioneren in de samenleving.
  €29.95
  read more...
 • Deel 5: Dorp in Bedrijf
  De samenleving is aan verandering onderhevig. Zij kantelt van een centraal georganiseerde naar een decentrale, van onderop gestuurde samenleving. Een transformatie naar een netwerksamenleving waarin waarden als ‘samenredzaamheid’, ‘coöperatie’ en ‘kringlopen sluiten’ centraal staan. Maar wat gebeurt er nu echt?
  €4.95
  read more...
 • Antwoord geven op het leven zelf
  Wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? Job Smit formuleert doelstelling en karakteristieke werkwijze van geestelijk verzorgers vanuit een algemeen inzichtelijk, maatschappelijk perspectief. Geestelijke verzorging helpt en ondersteunt mensen om antwoord te geven op ‘het leven zelf’, waardoor ze hun levensweg kunnen vervolgen.
  €29.50
  read more...
 • Nieuwste inzichten en best practices (ebook)
  Innovatief organiseren is steeds vaker een belangrijk en onderscheidend concurrentievoordeel. Maar hoe pak je innovatief organiseren aan? Hoe mobiliseer je de energie, het denkvermogen en het initiatief van alle medewerkers in de organisatie? En dat op een wijze die aantrekkelijk is voor alle stakeholders, dus voor aandeelhouders, management en medewerkers. En hoe zorg je ervoor dat het werkt op de korte termijn (presteren), maar ook op de lange termijn (leren)?
  €4.95
  read more...
Auteursblog   Hot
Jenny Merkus op het Lange Voorhout

Jenny Merkus op het Lange Voorhout Auteur Wim van den Bosch is op het Lange Voorhout in Den Haag geïnterviewd over Jenny Merkus. Jenny woonde hier.
read more...read more...
Vrijwilligerszorg: onmisbaar voor het lokale bestel

Vrijwilligerszorg: onmisbaar voor het lokale bestel Auteur Eric van der Vet promoveerde op vrijwilligerszorg. In dit auteursblog pleit hij voor aansluiting vanuit het lokale bestel bij initiatieven 'van onderop' wanneer we de verzorgingsstaat herzien.
read more...read more...
News
29 mei verschijnt 'So You Think You Can’t Network'
Met haar boek helpt Lin McDevitt-Pugh je jouw connecties in te zetten als hulpbronnen.
read more...read more...
Symposium God, seks en politiek
Op vrijdag 13 mei wordt aan de VU in Amsterdam het congres ‘God, seks en politiek’ gehouden, georganiseerd door o.a. het tijdschrift Religie & Samenleving. Een van de hoofdsprekers is socioloog prof. dr. Paul Schnabel.
read more...read more...
Eburon
Newsletter
To get our newsletter please enter your email address in the box below and press 'Subscribe' button.
Copyright © 2015 Eburon.nl.