crowdfunding
Recently published
 • From Fragmentation to Coherence (ebook)
  In From Fragmentation to Coherence, the author Sacha van Rood presents a theory for the genesis of autism and the disorder known as "derealization/depersonalization" by demonstrating the connections between them and tracing the roots to events in early childhood. She discusses the crucial importance of creating a functional perception of reality in the early months and years of life, and the environmental conditions that must be present for this process to succeed.
  €9.95
  read more...
 • From Fragmentation to Coherence
  In From Fragmentation to Coherence, the author Sacha van Rood presents a theory for the genesis of autism and the disorder known as "derealization/depersonalization" by demonstrating the connections between them and tracing the roots to events in early childhood. She discusses the crucial importance of creating a functional perception of reality in the early months and years of life, and the environmental conditions that must be present for this process to succeed.
  €22.00
  read more...
 • Dam tot damloop
  Ruim 36.757 lopers (op de hoofdafstand!) en 115.000 bezoekers langs het parcours van het centrum van Amsterdam naar het centrum van Zaanstad, maken de Dam tot damloop een groot evenement (het grootste hardloopevenement van Nederland) met een flinke impact op de (lokale) samenleving en economie. Dit rapport bestudeert deze economische en maatschappelijke impact van de 29ste Dam tot damloop op 22 september 2013.
  €12.50
  read more...
 • Leidinggeven in processen van co-evolutie
  De aanpassing van onze maatschappij aan nieuwe omstandigheden als gevolg van klimaatverandering vergt de inzet van velen in het domein van water en ruimte. Leiders van publieke organisaties actief in beide domeinen zijn voor hun succes afhankelijk van elkaar en van de acties van burgers, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit onderzoek betreft de vraag welke vormen van leiderschap bijdragen aan het gelijkgericht maken van de ingrepen die verschillende partijen willen doen in het kader van een gezamenlijk programma. De samenwerking in het Deltaprogramma vormt de centrale casus van deze studie.
  €38.00
  read more...
 • Woorden weven
  Over het vergelijken van belangrijke begrippen in het Nederlands en verwante talen. Verrassende perspectieven op de cultuur en de omgang met de natuur van de Indo-Europeanen.
  €15.00
  read more...
 • Qualitate qua
  'Qualitate qua' is een bondige kennistheorie die werkelijkheid, taal, mens en getal relativeert en verbindt in een eenvoudig en precies intersubjectief weefsel. Dat weefsel is precies genoeg om door ontwerpers gebruikt te worden en zelfs om mee te rekenen. Toch is het zo krachtig dat het onbegrensde ruimte biedt aan de veelvormige en vloeibare werkelijkheid, aan levende taal en aan de subjectieve mens.
  €19.50
  read more...
 • Qualitate qua (hardcover)
  'Qualitate qua' is een bondige kennistheorie die werkelijkheid, taal, mens en getal relativeert en verbindt in een eenvoudig en precies intersubjectief weefsel.
  €29.50
  read more...
 • SAPROF Youth Version
  Het gestructureerd beoordelen van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag vormt één van de belangrijke innovaties in de risicotaxatiepraktijk. De 'SAPROF-YV' is een geheel nieuw instrument dat specifiek ontwikkeld is voor jongeren.
  €24.99
  read more...
 • Badkamers voor pausen en prelaten
  De pausen en prelaten van de renaissance bleven in functie tot zij stierven. De introductie van een privébadkamer grenzend aan de slaapkamer bood pausen en prelaten de mogelijkheid om ongestoord en ongezien aan hun algehele gezondheid te werken of badtherapie te ondergaan ter bestrijding van een ziekte of chronische kwaal.
  €39.95
  read more...
 • Tegendraads nadenken over Techniek
  In 'Tegendraads nadenken over Techniek' wordt kritischer naar de techniek gekeken dan over het algemeen gangbaar is. De over­ heersende gezindheid heeft veel weg van een technische heilsverwachting. Die overschatting van de techniek wordt dan vervolgens in problemen, dreigingen en soms zelfs rampen gelogenstraft. De auteur pleit voor een hoognodige verantwoordelijkheidsethiek voor de techniek. Dat biedt ruimte om de techniek in dienst van alles wat leeft te ontwikkelen.
  €19.50
  read more...
 • Leaving Your Mark (ebook)
  Simon Verduijn’s study describes a variety of individuals who try to leave their mark on the IJsselmeer area, the Netherlands. These individuals are regarded as policy entrepreneurs: people that strategically employ framing and networking strategies to advocate or oppose policy change by setting the public, policy and political agendas.
  €23.99
  read more...
 • Deel 3: Klein binnen Groot
  Hoe krijgen we ze weer aan de praat, die kolossale organisaties? Wie zich deze vraag stelt, zou eens te rade moeten gaan bij de krijgskunde. Daar zijn onder de meest extreme omstandigheden denkbaar, lessen geleerd die letterlijk van levensbelang waren en zijn.
  €4.95
  read more...
 • Moresprudentie in de praktijk (ebook)
  In de praktijk van het sociaal werk doen zich dagelijks morele vraagstukken voor waarvoor pasklare antwoorden ontbreken. Professionals en organisaties zoeken samen naar manieren om tot verantwoorde en verantwoordbare morele oordelen te komen.
  read more...
 • Moresprudentie in de praktijk
  In de praktijk van het sociaal werk doen zich dagelijks morele vraagstukken voor waarvoor pasklare antwoorden ontbreken. Professionals en organisaties zoeken samen naar manieren om tot verantwoorde en verantwoordbare morele oordelen te komen.
  €17.50
  read more...
 • Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk (ebook)
  Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan in het ambulant werken? Hoe ervaren sociale professionals het werken in een ambulante context? En in welke morele spanningsvelden komen ze daarbij terecht?
  read more...
Auteursblog   Hot
"Lees maar, er staat niet wat er staat"

"Lees maar, er staat niet wat er staat" Binnenkort verschijnt de essaybundel "Woorden weven" van Eddy van der Maarel, over oeroude en vaak verrassende betekenissen van alledaagse woorden. Klik op het plaatje hierboven voor een voorproefje.
read more...read more...
Vier jaar later

Vier jaar later Op 10 oktober 2010 hield het land de Nederlandse Antillen op te bestaan. We zijn nu vier jaar verder. Hoe staan we er voor? Auteur Freek van Beetz geeft zijn beeld.
read more...read more...
News
Bijzetting Alexine Tinne
Vrijdag 14 november 2014 werd de Nederlandse ontdekkingsreizigster Alexine Tinne symbolisch bijgezet in graf 106.
read more...read more...
Eburon in Beijing
Via onze partner Inspirees was Uitgeverij Eburon dit jaar vertegenwoordigd op de Beijing International Book Fair.
read more...read more...
Een bericht voor onze opdrachtgevers over onze dienstverlening voor titels van 10 jaar en ouder.
read more...read more...
Eburon
Newsletter
To get our newsletter please enter your email address in the box below and press 'Subscribe' button.
Copyright © 2013 Eburon.nl.