Hoe God zichzelf overtrof
Recently published
 • Cooperate
  A comprehensive overview of the most dominant frameworks, cases, outlines and practical experiences on cooperation within the cultural and creative sector.
  €29.90
  read more...
 • Handleiding VGFO
  De vragenlijst bij het gezinsfunctioneren volgens de ouders kent 28 vragen die vijf aspecten van het gezinsfunctioneren meten zoals ouders die vormgeven: Basiszorg, Opvoeding, Sociale contacten, Jeugdbeleving en Partnerrelatie. Ook is er een score te berekenen voor het Totale gezinsfunctioneren.
  €23.50
  read more...
 • Jeugdzorg in de praktijk (ebook)
  De dagboeken die documentairemaakster Marjolijn de Vries tussen 1958 en 1961 schreef geven een indringende beschrijving van de omgang met kinderen in de toenmalige Nederlandse jeugdzorg.
  €9.95
  read more...
 • Jeugdzorg in de praktijk
  De dagboeken die documentairemaakster Marjolijn de Vries tussen 1958 en 1961 schreef geven een indringende beschrijving van de omgang met kinderen in de toenmalige Nederlandse jeugdzorg.
  €19.90
  read more...
 • Faith in Small Groups of Adolescents
  Social environment greatly influences adolescents in their process of transformation from childhood to adulthood, including faith socialization. With this book, based on his PhD research, Harmen van Wijnen gives a creative and innovative contribution to the search for new paradigms in Christian youth ministry.
  €29.90
  read more...
 • Handbook of Bottom Founded Offshore Structures (PDF)
  This Handbook is intended to help offshore engineers acquire and sustain relevant expertise in some notoriously difficult subjects. It attempts to stimulate reflection and critical evaluation of the models used and the strengths and weaknesses of the solutions found. While dealing more specifically with bottom founded structures, the material is generally applicable to offshore structures of all types.
  €169.99
  read more...
 • Testament van de pers
  Papieren kranten zijn over een paar jaar curiositeiten. Toch waren het juist de dagbladen die jarenlang aan minstens het halve land richting gaven. Wat stond er eigenlijk in de krant? En waar stonden kranten voor? Wie neemt bij het afscheid van de dode-bomen-media de rol van richtingaanwijzer over?
  €34.90
  read more...
 • Winstbegoocheling
  Winstbegoocheling is de illusie dat de door bedrijven gepubliceerde resultaten waar zijn. Maar dat is niet zo, ze zijn niet waar. Boekhoudconventies creëren slechts een bepaalde versie van de werkelijkheid en niet noodzakelijkerwijs de beste. Toch vormt de boekhouding de ruggengraat van de informatie op basis waarvan de controller het bedrijf moet aansturen. De kritische controller moet dus in staat zijn door de cijfers heen te kijken om een andere, betere waarheid te ontdekken.
  €27.50
  read more...
 • Make, Buy or Ally?
  ‘Wat gaan we zelf doen (make), wat gaan we uitbesteden (buy) en met welke partijen gaan we samenwerken (ally)?’ Dit zijn vragen waar veel organisaties mee spelentijdens de transformatie richting 100% relevantie voor al hun stakeholders.
  €31.95
  read more...
 • De Piratenwerkplaats
  Een piratenwerkplaats! … Zo noemden sommigen destijds de tapijtweverij van Karel van Mander de Jonge die gevestigd was in het oude Sint Annaklooster aan de Annastraat in Delft. Hij had namelijk een zeer grote opdracht van de koning van Denemarken voor de neus van zijn voormalige werkgever weggekaapt. De kostbare wandtapijten, door Karel ontworpen en onder zijn artistieke leiding vervaardigd, behoorden tot de fraaiste die in de Gouden Eeuw in de Noordelijke Nederlanden zijn gemaakt.
  €19.95
  read more...
 • Na de missie 2.0 (ebook)
  Geeft inzicht en perspectief voor militairen en veteranen na de missie en biedt het ondersteuning bij de overgang naar het dagelijks leven. Een wegwijzer bij terugkeer na uitzending vol praktische tips en tools.
  €9.95
  read more...
 • Na de missie 2.0
  Geeft inzicht en perspectief voor militairen en veteranen na de missie en biedt het ondersteuning bij de overgang naar het dagelijks leven. Een wegwijzer bij terugkeer na uitzending vol praktische tips en tools.
  €17.50
  read more...
 • Schitterende getuigen
  Nederlandse lutheranen bezitten voor de viering van het avondmaal veelal oud en kostbaar gerei. Deze studie bestudeert de vormen en decoraties van dat avondmaalsgerei. De avondmaalsviering bij Nederlandse lutheranen is gestoeld op Duitse protestantse theologie. Daardoor staat dit altijd persoonlijk uitgedeelde sacrament theologisch in hoog aanzien. Tegelijkertijd waren er invloeden van de Nederlandse gereformeerde omgeving, zoals avondmaalsfrequentie en broodgebruik. De vormgeving en het decoreren van dit lutherse avondmaalsgerei weerspiegelen diverse Duitse en Nederlandse invloeden.
  €34.00
  read more...
 • Leids-Haags Allegorieënlexicon
  'Het Leids-Haags Allegorieënlexicon' toont nieuwe perspectieven op de maatschappelijke werkelijkheid met een actuele duiding van vijftig kernthema’s uit de wetenschap. De auteurs zijn de duale promovendi en hun promotores van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Ze worden daarbij geïnspireerd door de metafoor van de grot van Plato: Waar ben ik? Waar sta ik? Welk beeld zie ik? Hoe kan ik dat begrijpen?
  €24.95
  read more...
 • Religie & Samenleving - Jaargang 11 - Nummer 1
  Tijdschrift voor godsdienstsociologie: over ontkerkelijking, islam, nieuwe religieuze bewegingen
  €10.00
  read more...
 • Productiviteit van overheidsbeleid, deel II: De Nederlandse zorg, 1980-2013 (PDF)
  De productiviteitsontwikkeling in de zorg loopt tussen 1980 en 2013 per sector sterk uiteen. Absolute koploper is de ziekenhuissector. De productiviteit van de ziekenhuizen stijgt tussen 1980 en 2013 met 83 procent. Dat is veel hoger dan in de Geestelijke Gezondheidszorg (+29 procent) en de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (+5 procent). De productiviteit in de Gehandicaptenzorg is in 2013 zelfs lager dan in 1980 (-14 procent). De sterke, marktconforme productiviteitsgroei van de ziekenhuizen is vooral technologisch gedreven. Maar ook bekostigingsprikkels spelen hierbij een rol. Dit is de belangrijkste bijdrage van de overheid aan de productiviteitsgroei in de zorg. Verder is het effect van overheidsbeleid beperkt geweest. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar de relatie tussen beleid en productiviteit in de Nederlandse zorg tussen 1980 en 2013. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (TU Delft/CAOP) en de Leerstoel ‘Productiviteit in de Publieke Sector’ (Erasmus Universiteit/CAOP).
  read more...
 • Productiviteit van overheidsbeleid, deel II: De Nederlandse zorg, 1980-2013
  De productiviteitsontwikkeling in de zorg loopt tussen 1980 en 2013 per sector sterk uiteen. Absolute koploper is de ziekenhuissector. De productiviteit van de ziekenhuizen stijgt tussen 1980 en 2013 met 83 procent. Dat is veel hoger dan in de Geestelijke Gezondheidszorg (+29 procent) en de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (+5 procent). De productiviteit in de Gehandicaptenzorg is in 2013 zelfs lager dan in 1980 (-14 procent). De sterke, marktconforme productiviteitsgroei van de ziekenhuizen is vooral technologisch gedreven. Maar ook bekostigingsprikkels spelen hierbij een rol. Dit is de belangrijkste bijdrage van de overheid aan de productiviteitsgroei in de zorg. Verder is het effect van overheidsbeleid beperkt geweest. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek naar de relatie tussen beleid en productiviteit in de Nederlandse zorg tussen 1980 en 2013. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (TU Delft/CAOP) en de Leerstoel ‘Productiviteit in de Publieke Sector’ (Erasmus Universiteit/CAOP).
  €27.99
  read more...
 • Immer blijft de band
  Ter ere van het 175-jarig van van het Collegium Theologicum c.s. "Quisque Suis Viribus" verschijnt dit rijk geïllustreerde herdenkingsboek waarin haar geschiedenis wordt beschreven, met oog voor maatschappelijke, theologische en academische ontwikkelingen. Voor iedereen met belangstelling voor Quisque Suis Viribus, de Leidse theologie of het Leidse studentenleven door de eeuwen heen, alsmede diegenen die de immer blijvende band zo goed kennen.
  €29.50
  read more...
 • Maar als je erover nadenkt
  Praten over boeken is een waardevol onderdeel van het basisonderwijs. Een goed gesprek doet wonderen, ook in het lees- en literatuuronderwijs. Door over boeken te praten leren kinderen hun gedachten te ordenen en over te brengen. Gezamenlijk komen ze steeds een stapje verder bij het ontcijferen en ontsluiten van een boek.
  €29.95
  read more...
 • Traumaseksualiteit
  Traumaseksualiteit gaat over levens van mannen die als jongen seksueel misbruikt zijn. Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg. Als je echter vraagt wàt er dan zo erg is, dan weten weinigen daar iets zinnigs over te zeggen. Na het lezen van dit boek ben je expert in dit onderwerp. Je verwerft veel nieuwe inzichten en hebt de juiste woorden om details te benoemen.
  €34.95
  read more...
 • So You Think You Can’t Network
  If you think you can’t network, you are holding the right book. Each one of us is connected. This is what lies at the heart of networking. According to Lin McDevitt-Pugh, networking is more than going to local and industry meetups. It’s about how you engage with and leverage your existing contacts.
  €19.90
  read more...
 • Vakantiereisbestemmingen
  Kleine reisbureaus of grote touroperators: allemaal vragen ze steeds beter opgeleide werknemers. Samen met De vakantiereiziger vormt Vakantiereisbestemmingen een zeer complete onderwijsmodule over vakantiereizen die studenten en stagiaires uitstekend voorbereidt op de hoge eisen die de moderne reisbranche stelt.
  €60.00
  read more...
 • Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners
  In 'Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners' beschrijft Alie Weerman een innovatieve onderwijspraktijk binnen het sociaal werk. Het boek biedt daarnaast een existentiële beschrijving van herstel van verslaving en geeft een persoonlijk voorbeeld van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal werk.
  €39.95
  read more...
 • Nico Bloembergen
  Nicolaas Bloembergen is een Nederlands-Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar. Hij leverde een cruciale bijdrage aan één van de meeste vernieuwende technologieën van de moderne tijd: de laser. Voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de laser ontving hij in 1981, samen met Arthur Schawlow en Kai Siegbahn, de Nobelprijs voor natuurkunde. Deze biografie geeft een persoonlijk portret van een van de grootste Nederlandse natuurkundigen, gebaseerd op vele gesprekken met Nico Bloembergen zelf, zijn vrouw Deli Brink, familie, en collega’s in de wetenschap.
  €29.90
  read more...
 • Hoe God zichzelf overtrof
  In heldere en eenvoudige bewoordingen voert auteur Chaim van Unen de lezer langs verschillende welbekende verhalen uit de Tora, en onthult op zijn tocht verrassende gezichtspunten op Eva en de slang, Noach en de Zondvloed, de uitverkiezing van Abraham, en de uittocht uit Egypte. Met deze frisse gezichtspunten houdt Van Unen een pleidooi voor de blijvende ethische waarde van de Bijbel voor de moderne seculiere mens.
  €19.90
  read more...
Auteursblog   Hot
Oost west, thuis best?

Oost west, thuis best? Augustus, als de Japanse bezetting van Nederlands-Indië wordt herdacht, is een emotionele maand voor Henk Saeijs. Als kind ontdekte hij de wonderen van het Indische oerwoud en overleefde hij de Jappenkampen.
read more...read more...
Jenny Merkus op het Lange Voorhout

Jenny Merkus op het Lange Voorhout Auteur Wim van den Bosch is op het Lange Voorhout in Den Haag geïnterviewd over Jenny Merkus. Jenny woonde hier.
read more...read more...
News
Proefschrift breekt lans voor ervaringsdeskundigheid
Alie Weerman is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid in reguliere opleidingen voor zorg- en welzijn. Haar promotie ziet ze als de voltooiing van een levenswerk.
read more...read more...
Productiviteit Nederlandse zorg
De productiviteit in de zorg is tussen 1980 en 2013 gestegen maar dit is vooral te danken aan technologische innovaties. De invloed van de overheid op de productiviteit in de zorg is zeer beperkt gebleven, volgens onderzoek van TuDelft en Erasmus Universiteit Rotterdam.
read more...read more...
Eburon
Newsletter
To get our newsletter please enter your email address in the box below and press 'Subscribe' button.
Copyright © 2015 Eburon.nl.