Dit boek gaat niet over mijn vader
Recently published
 • Tegendraads nadenken over Techniek
  In 'Tegendraads nadenken over Techniek' wordt kritischer naar de techniek gekeken dan over het algemeen gangbaar is. De over­ heersende gezindheid heeft veel weg van een technische heilsverwachting. Die overschatting van de techniek wordt dan vervolgens in problemen, dreigingen en soms zelfs rampen gelogenstraft. De auteur pleit voor een hoognodige verantwoordelijkheidsethiek voor de techniek. Dat biedt ruimte om de techniek in dienst van alles wat leeft te ontwikkelen.
  €19.50
  read more...
 • Deel 3: Klein binnen Groot
  Hoe krijgen we ze weer aan de praat, die kolossale organisaties? Wie zich deze vraag stelt, zou eens te rade moeten gaan bij de krijgskunde. Daar zijn onder de meest extreme omstandigheden denkbaar, lessen geleerd die letterlijk van levensbelang waren en zijn.
  €4.95
  read more...
 • Moresprudentie in de praktijk (ebook)
  In de praktijk van het sociaal werk doen zich dagelijks morele vraagstukken voor waarvoor pasklare antwoorden ontbreken. Professionals en organisaties zoeken samen naar manieren om tot verantwoorde en verantwoordbare morele oordelen te komen.
  read more...
 • Moresprudentie in de praktijk
  In de praktijk van het sociaal werk doen zich dagelijks morele vraagstukken voor waarvoor pasklare antwoorden ontbreken. Professionals en organisaties zoeken samen naar manieren om tot verantwoorde en verantwoordbare morele oordelen te komen.
  €17.50
  read more...
 • Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk (ebook)
  Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan in het ambulant werken? Hoe ervaren sociale professionals het werken in een ambulante context? En in welke morele spanningsvelden komen ze daarbij terecht?
  read more...
 • Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk
  Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan in het ambulant werken? Hoe ervaren sociale professionals het werken in een ambulante context? En in welke morele spanningsvelden komen ze daarbij terecht?
  €13.00
  read more...
 • Ethisch Actorschap
  Hoe ga ik als sociaal werker om met moreel beladen praktijksituaties? Kan ik trouw blijven aan mijn waarden in het werk? Waar sta ik eigenlijk voor?
  €13.00
  read more...
 • Ethisch actorschap (ebook)
  Hoe ga ik als sociaal werker om met moreel beladen praktijksituaties? Kan ik trouw blijven aan mijn waarden in het werk? Waar sta ik eigenlijk voor?
  read more...
 • Planvorming ontrafeld
  Planvorming ontrafeld gaat over het maken van plannen en over dilemma’s die daarbij spelen. Het begint eenvoudig met een beschrijving van iemand die zijn keuken wil verbouwen en aan een ontwerper vraagt daarvoor een plan te maken. Daarna worden de beschreven situaties steeds ingewikkelder: een buurman die niet aan een plan wil meewerken terwijl zijn inbreng wel nodig is; buren die hun tuinen gemeenschappelijk willen inrichten, maar ook individuele wensen hebben; een gemeente die een verpauperd bedrijventerrein moet aanpakken; een regio die de haven wil uitbreiden waardoor maatschappelijke organisaties zich roeren, etc.
  €32.94
  read more...
 • Digitale Dialoog
  Gemeenten zetten stappen bij het inzetten van sociale media. Ten opzichte van 2013 luisteren gemeenten in 2014 beter naar de berichten op sociale media. Vragen worden ook beter beantwoord. Gemeenten begrijpen steeds beter dat sociale media serieus genomen moeten worden en zien het belang ervan in.
  €34.95
  read more...
 • Leaving Your Mark
  Simon Verduijn’s study describes a variety of individuals who try to leave their mark on the IJsselmeer area, the Netherlands. These individuals are regarded as policy entrepreneurs: people that strategically employ framing and networking strategies to advocate or oppose policy change by setting the public, policy and political agendas.
  €49.50
  read more...
 • Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen?
  Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren problemen bij het lezen van hun studieboeken. Educatieve uitgevers streven dan ook naar teksten die begrijpelijk zijn, en die het verwerken en reproduceren van informatie voor leerlingen makkelijker maken. Maar hoe ziet optimaal begrijpelijk lesmateriaal er eigenlijk uit? En welke tekstkenmerken dient dit lesmateriaal te hebben?
  €12.50
  read more...
 • Shifting Gear
  This research analyses strategic practice and discourse in cultural-creative organizations in the Dutch city of Utrecht, between 2010 and 2012. The main question of this research is how deliberations on culture, creativity and business structure strategic discourse and practice in cultural and creative organizations in the midst of current institutional change.
  €27.99
  read more...
 • Religie & Samenleving - Jaargang 9 - Nummer 2
  Bekeringsverhalen. Zusters in islam. Strafrecht en godsdienstvrijheid.
  €10.00
  read more...
 • Dit boek gaat niet over mijn vader
  Gean Ockels onderzocht welk effect het ‘dochter van een BN’er’ zijn nu precies op je leven heeft. Wat zijn de voor- en nadelen van een bekende achternaam? Om dat te achterhalen las ze psychologische studies en interviewde ze zeven ‘dochters van’. De vaders van deze zeven vrouwen hebben uiteenlopende beroepen: van politicus tot voetballer, van tatoeëerder tot acteur. Ook de ‘dochters van’ leiden uiteenlopende levens, maar ze hebben opvallend veel gemeen, zoals de strijd om uit de schaduw van hun vader te stappen. In 'Dit boek gaat niet over mijn vader' vertellen de zeven dochters en de auteur openhartig over hun ervaringen en gaat het nu eens een keer niet over hun vader.
  €10.00
  read more...
Auteursblog   Hot
Vier jaar later

Vier jaar later Op 10 oktober 2010 hield het land de Nederlandse Antillen op te bestaan. We zijn nu vier jaar verder. Hoe staan we er voor? Auteur Freek van Beetz geeft zijn beeld.
read more...read more...
De islam bestrijden in andere tijden

De islam bestrijden in andere tijden Wim van den Bosch schreef samen met René Grémaux de biografie van Jenny Merkus, onder de titel 'Mystica met kromzwaard'. Ook al was Jenny actief in een andere eeuw, toch ontdekt de auteur veel parallellen met de actualiteit, met name in de strijd tegen IS of Islamitische Staat.
read more...read more...
News
Eburon in Beijing
Via onze partner Inspirees was Uitgeverij Eburon dit jaar vertegenwoordigd op de Beijing International Book Fair.
read more...read more...
Van Aartsen blij met boek
Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, ontving een exemplaar van de biografie van Pieter Rink (1851-1941).
read more...read more...
Een bericht voor onze opdrachtgevers over onze dienstverlening voor titels van 10 jaar en ouder.
read more...read more...
Eburon
Newsletter
To get our newsletter please enter your email address in the box below and press 'Subscribe' button.
Copyright © 2013 Eburon.nl.