Het nieuwe Turkije
Recently published
 • Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners
  In 'Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners' beschrijft Alie Weerman een innovatieve onderwijspraktijk binnen het sociaal werk. Het boek biedt daarnaast een existentiële beschrijving van herstel van verslaving en geeft een persoonlijk voorbeeld van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal werk.
  €39.95
  read more...
 • Nico Bloembergen
  Nicolaas Bloembergen is een Nederlands-Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar. Hij leverde een cruciale bijdrage aan één van de meeste vernieuwende technologieën van de moderne tijd: de laser. Voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de laser ontving hij in 1981, samen met Arthur Schawlow en Kai Siegbahn, de Nobelprijs voor natuurkunde. Deze biografie geeft een persoonlijk portret van een van de grootste Nederlandse natuurkundigen, gebaseerd op vele gesprekken met Nico Bloembergen zelf, zijn vrouw Deli Brink, familie, en collega’s in de wetenschap.
  €29.90
  read more...
 • Hoe God zichzelf overtrof
  In heldere en eenvoudige bewoordingen voert auteur Chaim van Unen de lezer langs verschillende welbekende verhalen uit de Tora, en onthult op zijn tocht verrassende gezichtspunten op Eva en de slang, Noach en de Zondvloed, de uitverkiezing van Abraham, en de uittocht uit Egypte. Met deze frisse gezichtspunten houdt Van Unen een pleidooi voor de blijvende ethische waarde van de Bijbel voor de moderne seculiere mens.
  €19.90
  read more...
 • The evolution of personality (ebook)
  For a long time Cronbach’s (1975) statement "Once we attend to interactions we enter a hall of mirrors that extends to infinity" has had a deterring effect on students of personality. In 'The evolution of personality' the author focusses on the classical issue of Person x Situation Interactions with Personality and tries to unravel at least four types of interaction appearing in the literature.
  €17.50
  read more...
 • The evolution of personality
  For a long time Cronbach’s (1975) statement "Once we attend to interactions we enter a hall of mirrors that extends to infinity" has had a deterring effect on students of personality. In 'The evolution of personality' the author focusses on the classical issue of Person x Situation Interactions with Personality and tries to unravel at least four types of interaction appearing in the literature.
  €35.00
  read more...
 • Denken over technologie, gezondheid en zorg (ebook)
  In dit boek wordt op exploratieve wijze het denken over de relatie tussen technologie, gezondheid en zorg verkend. Naast de visies van ‘grote’ denkers, geeft dit boek ook het woord aan studenten, docenten en leidinggevenden die dagelijks in het beroepsonderwijs te maken hebben met dilemma’s tussen mens en technologie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de toepassing van technologie vraagt om zorgvuldigheid. Immers het beïnvloedt de kwaliteit van leven.
  €9.95
  read more...
 • Denken over technologie, gezondheid en zorg
  In dit boek wordt op exploratieve wijze het denken over de relatie tussen technologie, gezondheid en zorg verkend. Naast de visies van ‘grote’ denkers, geeft dit boek ook het woord aan studenten, docenten en leidinggevenden die dagelijks in het beroepsonderwijs te maken hebben met dilemma’s tussen mens en technologie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de toepassing van technologie vraagt om zorgvuldigheid. Immers het beïnvloedt de kwaliteit van leven.
  €19.95
  read more...
 • En nu die scriptie nog
  De scriptie is vaak één van de moeilijkste onderdelen van je studie. Hoe pak je die klus aan? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe begin je? Deze praktische gids leidt je stap voor stap naar een mooi eindresultaat.
  €12.00
  read more...
 • Irrigation Revisited
  The present anthology focuses on the rehabilitation and creation of irrigation projects in Indonesia with Dutch assistance during the period 1965-2014. Apart from purely technical information, legal frameworks, policies and programs are treated, as well as systems regarding water management, settlement, training and education. Special attention is given to the problematic nature of the West Tarum Canal and to Indonesia’s unique tidal and non-tidal swamp development.
  €38.00
  read more...
 • Reizen langs de waterkant
  De Dwergstern broedt op stille zandstranden op onze Waddeneilanden en in de Zeeuwse Delta, met name de Hooge Platen in de monding van de Westerschelde. Veranderingen en verstoringen van de omgeving hebben grote invloed op het leven van de Dwergstern. Een toegankelijke en uitermate boeiende inleiding in het gedrag van de Dwergstern, interessant voor liefhebbers van vogels en natuur.
  €18.90
  read more...
 • The City at Eye Level (2016)
  The “plinths” of the city are the ground floors that negotiate between the inside and the outside, between the public and the private: this is the city at eye level. Plinths are extremely important for the urban experience, which in turn is an important driver for the urban economy. The plinths might cover only 10% of the building, but determine 90% of the experience. The book shows you how a good plinth “works” for a better street at eye level.
  €35.00
  read more...
 • ‘Een duizendkunstenaar in Den Bosch’
  Arnold van de Laar (1886-1974) werd door een vriend een "duizendkunstenaar" genoemd omdat hij vier disciplines beoefende: hij was kunstschilder, kopiist, restaurator en fotograaf. Ter gelegenheid van een overzichtstentoonstelling in Museum Slager in Den Bosch verschijnt deze biografie en catalogus van zijn werk. Het boek en de expositie bieden een indringende kijk in een kunstenaarsleven in de eerste helft van de twintigste eeuw.
  €19.90
  read more...
 • Onwillige lezers
  Lezen in de vrije tijd is goed voor de taalontwikkeling van een kind en bevordert onderwijssucces. Voor veel kinderen is de drempel om te lezen echter hoog; zij kunnen het wel, maar doen het niet. Door gebrek aan oefening stagneert de leesontwikkeling. Dit is een wijdverbreid leesprobleem – in de leesliteratuur aangeduid als 'ageletterdheid' (in het Engels 'aliteracy'). In deze publicatie zoomen Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden in op de 'onwillige lezer'.
  €9.95
  read more...
 • Builders and Planners
  Ruimtelijke ordening en infrastructuurplanning hebben veel met elkaar te maken. Toch zijn de relaties tussen beide plannerswerelden niet eerder beschreven. Het verhaal van samenwerking en conflict, van coalities en tegenstand tussen twee groepen deskundigen, die opereerden in de Nederlandse ruimte.
  €59.50
  read more...
 • Het Brein van farao tot fMRI (paperback)
  Dit boek laat zien hoe de mens steeds op zoek is geweest naar de relatie tussen gedrag en hersenfuncties. Het voegt een rijk en verhelderend perspectief toe aan grote actuele vragen waarmee we ons geconfronteerd zien. Want hoe meer we begrijpen wat ons drijft en wat ons gedrag bepaalt, hoe meer we voor volkomen nieuwe vragen komen te staan. Vragen van technische, filosofische en ethische aard. Vragen die onvermijdelijk zullen leiden tot een nieuwe kijk op onszelf en ons functioneren in de samenleving.
  €29.95
  read more...
 • Deel 5: Dorp in Bedrijf
  De samenleving is aan verandering onderhevig. Zij kantelt van een centraal georganiseerde naar een decentrale, van onderop gestuurde samenleving. Een transformatie naar een netwerksamenleving waarin waarden als ‘samenredzaamheid’, ‘coöperatie’ en ‘kringlopen sluiten’ centraal staan. Maar wat gebeurt er nu echt?
  €4.95
  read more...
 • Antwoord geven op het leven zelf
  Wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk? Job Smit formuleert doelstelling en karakteristieke werkwijze van geestelijk verzorgers vanuit een algemeen inzichtelijk, maatschappelijk perspectief. Geestelijke verzorging helpt en ondersteunt mensen om antwoord te geven op ‘het leven zelf’, waardoor ze hun levensweg kunnen vervolgen.
  €29.50
  read more...
 • Nieuwste inzichten en best practices (ebook)
  Innovatief organiseren is steeds vaker een belangrijk en onderscheidend concurrentievoordeel. Maar hoe pak je innovatief organiseren aan? Hoe mobiliseer je de energie, het denkvermogen en het initiatief van alle medewerkers in de organisatie? En dat op een wijze die aantrekkelijk is voor alle stakeholders, dus voor aandeelhouders, management en medewerkers. En hoe zorg je ervoor dat het werkt op de korte termijn (presteren), maar ook op de lange termijn (leren)?
  €4.95
  read more...
 • Het nieuwe Turkije
  Turkije is vrijwel dagelijks in het nieuws. Ingrijpende veranderingen trekken de aandacht en hebben ook invloed op de relatie met de Europese Unie. In de complexe en gepolariseerde Turkse samenleving hangt alles met alles samen, op een manier die op het eerste gezicht niet eenvoudig te doorgronden is.
  €19.90
  read more...
 • The World’s Mine Oyster
  Many higher education institutions around the world aspire to be international. They may have many reasons, but the most important one is to facilitate graduates in becoming true world citizens, with knowledge of and concern for the challenges facing the world and with the international and intercultural competencies they need to function well in increasingly international and multicultural societies and labour markets.
  €34.75
  read more...
 • Hoe maakbaar is de lezer?
  In 'Hoe maakbaar is de lezer?' wordt aandacht besteed aan de vele factoren die de leesontwikkeling van kinderen kunnen maken of breken. Positieve leeservaringen in de kindertijd vormen de basis voor een leven lang lezen. Het is dan ook belangrijk dat kinderen structureel te maken krijgen met leesbevordering en literatuureducatie. Baby’s, peuters, kleuters, kinderen en tieners, allemaal verdienen zij een aanpak op maat.
  €24.50
  read more...
 • Pioneering Minds Worldwide: the Series
  Set of the following books: Pioneering Minds Worldwide, Beyond Frames, Creating Cultural Capital.
  €69.90
  read more...
Auteursblog   Hot
Jenny Merkus op het Lange Voorhout

Jenny Merkus op het Lange Voorhout Auteur Wim van den Bosch is op het Lange Voorhout in Den Haag geïnterviewd over Jenny Merkus. Jenny woonde hier.
read more...read more...
Vrijwilligerszorg: onmisbaar voor het lokale bestel

Vrijwilligerszorg: onmisbaar voor het lokale bestel Auteur Eric van der Vet promoveerde op vrijwilligerszorg. In dit auteursblog pleit hij voor aansluiting vanuit het lokale bestel bij initiatieven 'van onderop' wanneer we de verzorgingsstaat herzien.
read more...read more...
News
Dag van de Stem
16 april is sinds 2002 wereldwijd de Dag van de Stem. Wij lichten graag een paar van onze boek over de zangstem uit.
read more...read more...
Uitgeverij Eburon verhuist in maart
Vanaf 22 maart vindt u ons op Oude Delft 38 in Delft.
read more...read more...
Eburon
Newsletter
To get our newsletter please enter your email address in the box below and press 'Subscribe' button.
Copyright © 2015 Eburon.nl.